Gói cước internet cáp quang FPT hà nam

Giga

175.000

VNĐ/tháng

Tốc độ Up/Download

150 Mbps

Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, + tặng từ 1-2 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt,+ tặng 2-4 tháng

Tặng Wifi 2 Băng Tần

Lắp Đặt Trong Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Sky

195.000

VNĐ/tháng

Tốc độ Up/Download

150 đến 1000 Mbps

Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt, + tặng từ 1-2 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 2-4 tháng

Tặng Wifi 2 băng tần

Lắp Đặt Trong Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Meta Wifi 6

300.000

VNĐ/tháng

Tốc độ Up/Download

1000 đến 1000Mbps

Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng từ 1-2 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 2-4 tháng

Tặng Wifi 2 Băng Tần

Lắp Đặt Trong Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Supper250

545.000

VNĐ/tháng

Tốc độ Up/Download

250 / 250 Mbps

Trả trước 6 tháng: PHM 300k + tặng từ 1-2 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 2-4 tháng

Modem AX1800Gz 

Lắp Đặt Trong Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Gói Combo Internet và truyền hình FPT Tại Hà nam

 Giga

215.000

VNĐ/tháng

Tốc độ Up/Download

150 Mbps

Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng từ 1-2 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng 2-4 tháng

Tặng Đầu Truyền Hình Điều Khiển Giọng Nói

Lắp Đặt Trong Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Sky

235.000

VNĐ/tháng

Tốc độ Up/Download

150 đến 1000 Mbps

Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng từ 1-2 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 2-4 tháng

Tặng Đầu Truyền Hình Điều Khiển Giọng Nói

Lắp Đặt Trong Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Meta wifi 6

335.000

VNĐ/tháng

Tốc độ Up/Download

1000 đến 1000 Mbps

Trả trước 6 tháng: Miễn phí lắp đặt + tặng từ 1-2 tháng

Trả trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt, tặng 2-4 tháng

Tặng Đầu Truyền Hình Điều Khiển Giọng Nói

Lắp Đặt Trong Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY

Supper250

622.000

VNĐ/tháng

Tốc độ Up/Download

250 / 250 Mbps

Trả trước 6 tháng: PHM 600k + tặng từ 1-2 tháng

Trả trước 12 tháng: PHM 400k, tặng 2-4 tháng

Tặng Đầu Truyền Hình Điều Khiển Giọng Nói

Lắp Đặt Trong Ngày

ĐĂNG KÝ NGAY